95%-sandsynligheds-interval

95%-sandsynligheds-interval baseret på xbar's fordeling

Konfidens-interval for middelværdi

Punktvis konfidens- og prediktions-interval